Տնտեսական օրենք

Տնտեսական իրավունքի ոլորտում մասնագիտացած մեր մասնագետները Ձեզ հետ առնչվում են բոլոր առեւտրային իրավունքի հարցերին, մասնավորապես՝ նրանց ասպեկտներին, որոնք կապված են մրցակցային իրավունքի եւ բաշխման իրավունքի հետ:

Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին, որոնք ներկա են ֆրանսիական շուկայում եւ արտասահմանում, իրենց առեւտրային պայմանագրերի կազմման եւ բանակցությունների, նրանց տեղաբաշխման քաղաքականության իրականացման եւ մրցակցության իրավունքի կանոնների կիրառման հարցում:

Մեր օժանդակությունը վերաբերում է այս հարցերին առնչվող բոլոր խորհրդատվական եւ դատական ծառայություններին: