Սոցիալական օրենք

Մենք հիմնականում ներկայացնում ենք ընկերություններին, բայց նաեւ անհատներին, երբ խոսքը վերաբերում է հատկապես բարդ դեպքերին:

Որպես այդպիսին, մենք կառավարում ենք մեր հաճախորդների համար ինչպես անհատական, այնպես էլ կոլեկտիվ աշխատանքների կառավարում’ հիմնվելով ընկերության սոցիալական եւ իրավական ռիսկերի ռազմավարական կառավարման մեր ամուր փորձի վրա: