Մտավոր սեփականություն

Մենք օգնում ենք Ձեզ պաշտպանել եւ հարստացնել Ձեր մտավոր սեփականությունը (ապրանքային նշաններ, պատենտներ, դիզայններ, տվյալների բազաներ, ծրագրային ապահովում եւ այլն):

Օրինակ, ապրանքային նշանների մասին օրենքում մեր մասնագետները կարող են օգնել Ձեզ որոնելու նախնական արվեստը, Ձեր ապրանքային նշանների գրանցումը Ֆրանսիայում եւ ամբողջ աշխարհում (շնորհիվ ավելի քան 150 թղթակիցների ցանցի) եւ ապրանքային նշանների պորտֆելների կառավարման, արտոնագրման համաձայնագրերի բանակցությունների կամ ապրանքային նշանների նշանակման հարցում, ինչպես նաեւ ձեր ապրանքային նշանների խախտման հետ կապված հնարավոր վեճերը: