Ժառանգություն

Միջազգային հարստության իրավունքի մեր մասնագետների թիմը խորհուրդ է տալիս մենեջերներին եւ ընտանեկան խմբերին կազմակերպության, նրանց ակտիվների փոխանցման եւ ներդրումների օպտիմալացման վերաբերյալ:

Թիմը հարմարեցված խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցում ակտիվների ձեռքբերումների եւ փոխանցումների, անշարժ կամ անշարժ, ազգային կամ միջազգային համատեքստում ժառանգության եւ նվիրատվության հարցերում:

Ֆիրմային փաստաբաններն օգնում են պատվիրատուներին հարկային ստուգման ընթացակարգերում եւ ուղղակի եւ անուղղակի հարկերի վճարման ոլորտում վարչական եւ դատական վեճերում:

Մենք առաջարկում ենք բոլոր իրավաբանական եւ հարկային ծառայությունները, որպեսզի ապահովենք բարձրակարգ միջազգային մասնավոր հաճախորդների ակտիվների պաշտպանությունը՝ կա՛մ ուղղակիորեն, կա՛մ խորհրդատվության միջոցով մասնավոր բանկերին եւ ընտանեկան գրասենյակներին: