Անշարժ Գույք — Շինարարություն

Մենք ներդրողներին խորհուրդ ենք տալիս անշարժ գույքի իրավունքի, շինարարության, ենթակառուցվածքների, առեւտրային վարձակալությունների, բարդ անշարժ գույքի նախագծերի եւ պլանավորման օրենքի վերաբերյալ:

Մենք զարգացրել ենք կորպորատիվ անշարժ գույքի (OPCIs-ի կանոնադրությունը, բաժնետոմսերի գործարքները, համատեղ ձեռնարկությունները հիմքում ընկած անշարժ գույքի վերաբերյալ):

Մենք նաեւ ներգրավված ենք շինարարության նախագծման միջազգային պայմանագրերի նախագծերի կազմման եւ բանակցությունների մեջ, ինչպիսիք են FIDIC (DBO, EPC եւ այլն), երաշխիքները, նախագծերի ֆինանսավորումը եւ պայմանագրերի իրավական եւ հարկային կառավարումը (համատեղ ձեռնարկությունների եւ կոնսորցիումների հաստատումը, պահանջները, միջնորդությունը, արբիտրաժը եւ դատական գործերը):